Nabízíme BankID ve spojení se Signosoft

Zapojte do svého byznysu nejpokročilejší metodu ověření identity pomocí BankID a zjednodušte a zabezpečte své procesy.

Nabízíme <span class="f_700">BankID</span>  ve spojení se Signosoft

Jaké má pro vás BankID výhody?

Umožňujeme rychlé ověření totožnosti klientů, ještě před samotným podpisem dokumentu. Od základní úrovně ověření až po úroveň AML. 

Identifikace probíhá snadno a na dálku v prostředí aplikace Signosot. Uživatel jen zvolí banku a potvrdí identifikaci pomocí svého klíče.

Výsledný podpis je zcela v souladu s nařízením GDPRR a jedná se o zaručený elektronický podpis dle nařízení eIDAS.

Jak celé ověření a podpis funguje?

Tento základní proces je nejrychlejším možným použitím BankID v rámci aplikace Signosoft pro vzdálené podepisování. Workflows s použitím BankID ovšem Signosoft nabízí mnohem více.

01
Příjem dokumentu

Podepisovatel obdrží e-mailovou notifikaci. Po kliknutí je mu zobrazen dokument v prostředí aplikace Signosoft.

02
Ověření BankID

Po kliknutí na podpisové pole je uživatel přesměrován na portál ověření identity BankID. Zde se ověří pomocí své banky a bankovního klíče.

03
Podpis

Informace o podepisovateli putují zpět do Signosoftu. Uživatel se vrací na náhled dokumentu a dokument je v ten moment podepsán zaručeným elektronickým podpisem.

04
Zpracování dokumentu

Do detailu podpisu jsou přidány unikátní informace z BankID, které umožňují následné ověření. Uživatel si nyní může dokument stáhnout nebo odeslat na e-mail.

Ověření pomocí BankID můžeme provést na všech úrovních – od základního Connect až po úroveň AML. Nastavení procesu a uživatelské zkušenosti je pro nás základem celé služby, proto poskytujeme klientům možnost s námi celé workflow navrhnout na míru. V tuto chvíli používáme BankID pro každý jednotlivý podpis ve standardní elektronické podobě.

Mimo klasickou podobu elektronického podpisu umožňujeme i po BankID identifikaci vložit vlastnoruční podpis uživatele.

Certifikát

Ke spojení služby BankID a Signosoft byl vypracován nezávislý znalecký posudek. Tento certifikát potvrzuje shodu s právními a technickými požadavky zaručeného podpisu.

Další funkce Signosoft BankID

V souvislosti s propojením s BankID připravujeme ještě další možnosti využití.

Již brzy zveřejníme nativní aplikaci pro iOS a Android využivající podpisy Signosoft a BankID identifikaci. Aplikace bude dostupná na Google Play i Appstore.

V rámci firemní verze řešení Signosoft přidáváme BankID mezi další metody ověření uživatelů. Klient pak rozhoduje jaké metody chce pro své uživatele používat.

Ať už v cloudovém nebo on-premises řešení umožníme jednorázové ověření pomocí BankID při prvním přihlášení. Od té chvíle již nebude třeba uživatele znovu ověřovat.

Příklady použití BankID

Věříme tomu, že propojení Signosoft a BankID najde využití takřka všude. Zároveň jsme ale identifikovali různá odvětví a případy použití, kde nám propojení dává největší smysl.

Banky a pojišťovny

Akvizice nových klientů. Uzavírání dodatků a změn smluv.

HR oddělení

Uzavírání pracovních smluv. Podpisy pracovních pravidel, směrnic, předávacích dokumentů. 

Dodavatelé energií

Akvizice nových klientů. Uzavírání dodatků nebo změn smluv.

Mobilní operátoři

Akvizice nových klientů. Uzavírání dodatků nebo změn smluv.

clr2

Práce by měla být o rozhodnutích, která děláte, nikoli o zbytečném papírování kolem toho.

SIGNOSOFT S.R.O.

Za Poříčskou bránou 4/334
186 00 Praha 8
Česká republika

IČ: 243 07 190
Email: esign@signosoft.com
Podpora: support@signosoft.com

Získejte Signosoft aplikaci